Betonové a průmyslové podlahy

velké průmyslové objekty, komerční prostory nebo třeba Vaší garáž
Služby
  • strojně hlazený povrch s minerálním vsypem
  • provádíme betonové podlahy, haly, základové desky, stropy, parkovací plochy, apod.
  • akrylátové a cementové stěrky
  • epoxidové stěrky
  • opravy výtluků a prasklin, sanace starých povrchů
  • řezání a tmelení dilatací
  • bourací práce, včetně odvozu suťi
  • izolatérské práce
  • bezprašné nátěry včetně přípravy povrchu