Betonové a průmyslové podlahy

velké průmyslové objekty, komerční prostory nebo třeba Vaší garáž
Akrylátové podlahy

Výhody:

 • mimořádná odolnost
 • hygienická nezávadnost
 • vysoká otěruvzdornost
 • delší životnost
 • aplikace na vlhký podklad

Popis:

Hlavní složkou akrylátových podlah je třísložková akrylátová průmyslová stěrka vysoce nadstandardních technických parametrů vyvinutá pro nejtěžší podmínky provozu. Stěrka je vhodná nejen k realizacím nových podlahových konstrukcí, ale i na sanaci starých podkladů, které již nevyhovují podmínkám užití a nevykazují patřičné parametry. Při sanacích možno pokládat na různé typy podkladových vrstev. Sanační technologie akrylátu umožňuje repasovat podlahy s velkými defekty (prasklinami, trhlinami, výtluky a výškovými nerovnostmi).

Použití:

 • strojírenský a automobilový průmysl se středním a vysokým statickým a dynamickým zatížením
 • provozy pojížděné vysokozdvižnými vozíky (vysoká zatížení dynamická i v tahu za ohybu)
 • garáže
 • regálové a zakladačové sklady (vysoká bodová a dynamická zatížení)
 • strojní výroba a skladovací prostory
 • potravinářské provozy
 • zpracovny ryb, drůbeže, masokombináty
 • pivovary, lihovary, sodovkárny
 • chemický průmysl