Betonové a průmyslové podlahy

velké průmyslové objekty, komerční prostory nebo třeba Vaší garáž
Epoxidové podlahy

Epoxidové lité podlahy najdou své uplatnění hlavně tam, kde je kladen důraz na vysokou mechanickou a chemickou odolnost, případně dokonalou čistitelnost.

Tento typ podlah se využívá zejména, jak už název napovídá, v průmyslových objektech, především ve:

 • výrobních halách
 • skladových prostorech,
 • obchodech
 • školách
 • parkovacích stáních
 • ale také v soukromé sféře jako finální podlaha v garážích, dílnách a v poslední době takové v koupelnách, chodbách, obývacích pokojích, kuchyních atd.

Epoxidové lité podlahy je možné dodat v různých barevných úpravách dle vzorníků RAL, dále v lesklé, matné, případné protiskluzné úpravě a tím umožní dosáhnout atraktivního barevného sladění se zbytkem interiéru. Tloušťka těchto podlah bývá zpravidla 2-3 mm a jejich pevnost v tlaku až 80 MPa.

Cenu epoxidové lité podlahy lze stanovit pouze individuálně na základě místního šetření dle stavu podkladu a výměry plochy podlahy.

Epoxidové nátěry jsou jednodušší a levnější variantou finální úpravy betonových podlah. Chrání povrch a zaručují jeho bezprašnost, nesavost a samozřejmě lepší údržbu. Je nutné dodat, že životnost epoxidových nátěrů je životně závislá na kvalitě podkladu, počtu vrstev nátěru a samozřejmě množství mechanického namáhání. Tloušťka těchto nátěrů bývá zpravidla 0,5 mm a odvíjí se od počtu vrstev nátěru. Epoxidové nátěry lze dodat v různých barevných úpravách dle vzorníku RAL a tím umožní lépe dosáhnout sladění s interiérem.

Cenu epoxidového nátěru lze stanovit pouze individuálně na základě místního šetření dle konkrétní navržené skladby.

Výhody epoxidových podlah:

 • aplikují se v minimálních tloušťkách (nátěry od 0,3 mm, stěrky 1,5 - 4 mm, polymermalty od 5 mm, plastbetony od 10mm) a tím nezvyšují výšku podlahy
 • síla vstvy určuje stupeň zatížení podlahy už od 3 mm jsou vhodné do těžších provozů
 • chemická odolnost (materiály od zvýšené odolnosti až po materiály odolné kyselinám...)
 • protiskluz, mat či polomat
 • barevná škála, včetně kombinací s probarvenými písky