Betonové a průmyslové podlahy

velké průmyslové objekty, komerční prostory nebo třeba Vaší garáž
Betonové podlahy

Výhody:

  • nížší náklady
  • rychlá výstavba
  • minimální nároky na podklad

Popis:

Základní konstrukčně stavební prvek podlahového průmyslového systému je betonová směs. Betonové podlahy se dělí dle použité technologie na bezesparé betonové desky vyztužené ocelovými vlákny se speciální úpravou dilatačních pracovních spar a klasické betonové desky s řezanými smršťovacími sparami a vyztužením ocelovými pruty, drátky či vlákny z propylenu.

Strojně hlazený beton

Jedná se o nejrozšířenější druh podlah na našem trhu. Betonová podlaha je tvořena z vrstvy betonové směsi o tloušťce 100 až 350 mm (dle požadavků provozního zatížení). Strojně hlazená betonová podlaha splňuje nejnáročnější kritéria týkajících se pevnosti, odolnosti, zatížení a především užitné hodnoty. Povrch je strojně zahlazen do hladké bezprašné podoby.

Strojně hlazené drátkobetonové (s ocelovou výztuží)

Představuje nejúspornější variantu podlah s velmi vysokou produktivitou a užitnou hodnotou pro širokou škálu objektů a kombinací parametrů zatížení. Ocelová drátková výztuž se využívá všude tam, kde je nutno docílit vysoké trvanlivosti betonu, jeho nosnosti a pevnosti.

Podlahy jsou vyztuženy svařovanou kari sítí v rozměrech podle daného zatížení nebo ocelovými vlákny, tzv. drátkovýztuží, v dávkování na m3.

Ocelová vlákna v betonu plní tyto hlavní funkce: eliminace smršťovacích trhlin na povrchu, odolnost podlahy proti nárazům, zvýšení pevnosti v tahu a tlaku, zvýšená odolnost hran dilatačních spár vůči dynamickému namáhání. Odolnost povrchu v obrusu je volitelně zvýšena použitím minerálního vsypu.